Juridisk information

Användarvillkor för RememberYou
 

Tack för att du väljer RememberYou!

Det här är ett Avtal mellan dig och RememberYou som beskriver din rätt att använda den programvara och de tjänster som anges i avsnitt 1.1 (”detta Avtal”, eller ”Avtalet”). Du bör gå igenom hela Avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och de skapar tillsammans ett juridiskt bindande Avtal som du är bunden av när du en gång har godkänt det. Dessutom finns dokument och principer som vi kan komma att länka till i detta Avtal, som utgör en del av dessa användarvillkor och är inkorporerade genom referens. Du bör läsa även dem.


Avtalets omfattning, godkännande och ändringar


Tjänsterna som omfattas av detta Avtal är den säkra förvaringen av ett Fysiskt Minne som du köper av oss och betalar månadsvis genom kortbetalning samt som du har tillgång till genom en app eller hemsidan (”Tjänsterna”). Andra betalsätt kan komma att läggas till.

Vårt mål är att skapa en tryggare och säkrare miljö och därför kräver vi att användarna, när de använder Tjänsterna, följer dessa villkor. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att du inkräktar på tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada på juridisk eller fysisk person.

Du måste godkänna villkoren genom att aktivt bekräfta dem innan du kan använda Tjänsterna, och villkoren utgör ett giltigt avtal mellan dig och RememberYou. Genom att använda eller öppna Tjänsterna eller genom att godkänna villkoren där alternativet är tillgängligt för dig i användargränssnittet, bekräftar du att du samtycker till att följa Avtalet utan ändring från din sida. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att använda Tjänsterna.

Vi informerar dig om vi tänker ändra Avtalet. Vi har rätt att ändra villkoren i detta avtal om (i) tillämplig lag kräver det, t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av anvisning och/eller föreskrift som bygger på tillämplig lag, (iii) förhållandet mellan tjänst och motprestation (t.ex. ekonomisk ersättning) har rubbats, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att underlätta driften av Tjänsterna eller (vi) villkoren ändras till användarens fördel. Vi kommer att informera dig innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande eller på annat lämpligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att avsluta Tjänsterna inom minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte avbryter Tjänsterna inom den angivna perioden (på det sätt som beskrivs i avsnitt 4.3), samtycker du i och med detta till ändringen i detta Avtal. Vi kommer också att uttryckligen påpeka detta när du informeras om den avsedda ändringen i detta Avtal.

Vilka slags ändringar kan jag förvänta mig i Tjänsterna? Vi arbetar ständigt för att förbättra Tjänsterna, för att förbättra eller uppdatera deras funktion, presentera nya funktioner eller anpassa Tjänsterna, och vi kan när som helst ändra Tjänsterna eller radera funktioner i det avseendet, inklusive, men inte begränsat till, om våra avtal med tredje man inte längre tillåter att vi gör deras material tillgängligt, om det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla dem, tekniska framsteg, eller om kundfeedback anger att en ändring behövs. Vi kommer att i förväg meddela större ändringar i Tjänsterna. Vi kan göra Tjänsterna eller deras funktioner tillgängliga i en betaversion, som kanske inte fungerar korrekt eller på samma sätt som den slutliga versionen. Vi meddelar också i förväg om en ändring i Tjänsterna kommer att göra att du förlorar ditt Innehåll (som definieras nedan). Du kan när som helst säga upp Tjänsterna på det sätt som beskrivs i avsnitt 4.3.

Hur gammal måste jag vara för att använda Tjänsterna? Genom att använda Tjänsterna intygar du att du antingen har uppnått ”myndighetsåldern” där du bor eller att en förälder eller förmyndare har gett sitt giltiga samtycke till att vara bunden av villkoren i detta Avtal. Om du är förälder till eller förmyndare för en minderårig person som skapar ett konto, godkänner du detta Avtal å den minderåriges vägnar och ansvarar för all användning av kontona eller Tjänsterna, inklusive inköp, oavsett om den minderåriges konto är öppet nu eller skapas senare.

RememberYou-konto


RememberYou-konto är en tjänst som gör att du kan logga in på ett Fysiskt Minne som tillhör dig. Du måste vara inloggad med ett RememberYou-konto för att komma åt Tjänsterna. När du skapar ett RememberYou-konto ber vi dig ange namn och lösenord, viss demografisk information (land, födelsedatum, kön, postnummer) och säkerhetsinformation, t.ex. en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnummer, samt information om person eller personer som du vill ska få tillgång till det Fysiska Minnet om något skulle hända dig eller av anledning som du själv bestämmer. E-postadressen eller namnet som du använder för att skapa ditt RememberYou-konto är unikt för dig så länge ditt RememberYou-konto fortfarande är aktivt. Befintliga innehavare av RememberYou-konton kan behöva ange sin säkerhetsinformation för att kunna fortsätta använda sina RememberYou-konton. Du kan få åtkomst till och hantera ditt RememberYou-konto och din säkerhetsinformation genom att besöka webbplatsen ww.rememberyou.se.

Läs Sekretesspolicyn (som definieras nedan) för att förstå hur RememberYou samlar in och använder den information som hör till ditt RememberYou-konto. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och ditt lösenord hemligt. Du kan använda ditt RememberYou-konto för att få åtkomst till RememberYous andra produkter, webbplatser och tjänster. Villkoren för dessa produkter, webbplatser och tjänster, inklusive deras respektive sekretesspolicy, kan om de skiljer sig från det här Avtalet emellertid också tillämpas för din användning av produkten, webbplatsen eller tjänsten. Du måste logga in på ditt RememberYou-konto minst en gång per år, så att de Tjänster som hör till ditt RememberYou-konto hålls aktiva, såvida inget annat har angetts i ett erbjudande för en betalad del av Tjänsterna. Om du inte loggar in under denna period kommer vi, om du inte angivit kontaktpersoner enligt ovan, att stänga ditt konto (vilket innebär att du inte kommer att ha åtkomst till -tjänsterna, Office-tjänsterna, Innehåll som lagrats på ditt konto eller eventuella andra produkter eller tjänster som använder RememberYou-kontot). Om du inte loggat in på ett år och ej heller angivit någon kontaktperson, så kommer RememberYou att lyfta ur ditt Fysiska Minne och lagra det på säker plats under ytterligare ett år och därefter destruera det, såvida inte lagen kräver att vi behåller det.

Vad händer om jag inte kan komma åt mitt RememberYou-konto? Om du har glömt ditt lösenord eller av annan anledning inte kan komma åt ditt RememberYou-konto kan du återställa RememberYou-kontot genom att besöka webbsidan www.rememberyou.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig återställa ditt RememberYou-konto.

Innehåll


Innehållet skapar du. Vissa Tjänster gör att du kan kommunicera med andra och dela eller lagra olika typer av filer, t.ex. foton, dokument, musik och video. Innehållet i din kommunikation och dina filer är ditt ”Innehåll”. Ditt Innehåll förblir ditt och du ansvarar för det.

Du har från början kontroll över vilka som har rätt att få åtkomst till ditt Innehåll. Om du inte vill att andra ska ha denna möjlighet, bör du inte använda Tjänsterna för att dela ditt Innehåll. Du garanterar och intygar att du under löptiden för detta Avtal har (och kommer att ha) alla nödvändiga rättigheter till det Innehåll som du laddar upp till eller delar på Tjänsterna och att användningen av Innehållet som avses i detta stycke, inte bryter mot någon lag eller tredje mans rättigheter, vilket du i så fall kan komma att hållas ansvarig för.

Vilket slags Innehåll eller aktivitet är inte tillåtet? För att skydda våra kunder och Tjänster har vi tagit fram dessa Uppföranderegler som reglerar användningen av Tjänsterna. Innehåll och aktiviteter som bryter mot detta Avtal är inte tillåtet.

Använd inte Tjänsterna för att göra något olagligt.
ii. Delta inte i någon aktivitet som utnyttjar, skadar eller hotar skada barn.
iii. Skicka inte skräppost och använd inte ditt konto för att hjälpa andra att skicka skräppost. Skräppost är oönskad e-post som skickas till många, reklam och snabbmeddelanden.
iv. Delta inte i någon aktivitet som är osann eller vilseledande (t.ex. att försöka få pengar under falska förespeglingar genom att uppge sig vara någon annan).
v. Delta inte i någon aktivitet som kan skada Tjänsterna eller någon annan (t.ex. virus, stalkning, uttrycka hat, förespråka våld mot andra).
vi. Inkräkta inte på någon annans rättigheter (t.ex. obehörig delning av upphovsrättsskyddad musik, återförsäljning eller annan spridning av Bing-kartor, foton eller annat Innehåll).
vii. Delta inte i aktiviteter som inkräktar på andras integritet.
I många fall uppmärksammas RememberYou på brott mot Uppförandereglerna genom klagomål från kunder, men vi använder också automatiska tekniker för att upptäcka barnpornografi eller stötande beteende som kan skada systemet, våra kunder eller andra. När sådana ärenden undersöks kommer RememberYou eller dess återförsäljare att granska Innehåll för att lösa problemet. Detta sker utöver den användning som vi beskriver i detta Avtal och i Sekretesspolicyn.

Kan RememberYou ta bort mitt Innehåll från Tjänsterna? Ja. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa Innehåll eller radera det från Tjänsterna om vi tror att det bryter mot tillämplig lag eller detta Avtal eller om det överskrider begränsningarna för lagring eller filstorlek. Om det Innehåll du lagrar på Tjänsterna är lagligt och överensstämmer med detta Avtal, skyddas av upphovsrätten och du har behörighet att använda Innehållet, ger vi dig möjlighet att hämta innehållet. Detta gäller inte om Innehållet har tagits bort från våra servrar på grund av att ditt RememberYou-konto har förblivit inaktivt under den tid som anges i avsnittet "RememberYou-Konto". Vi kan också blockera kommunikation (som e-postmeddelanden eller snabbmeddelanden) till eller från Tjänsterna som en del av våra ansträngningar att skydda Tjänsterna eller våra kunder eller på annat sätt upprätthålla villkoren i detta Avtal.

Avslutning av tjänster


Om du bryter mot Avtalet och fortsätter bryta mot relevant åliggande efter att du har mottagit ett meddelande där du uppmanas att sluta bryta mot det inom lämplig och rimlig tidsram, kan vi vidta åtgärd mot dig, inklusive (utan begränsning) be dig att avstå från vissa aktiviteter, ta bort ditt Innehåll från Tjänsterna, tills vidare stänga av eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna, inaktivera ditt RememberYou-konto och/eller hänskjuta sådan åtgärd till lämplig instans. Denna åtgärd påverkar inte RememberYous ytterligare juridiska rättigheter att omedelbart säga upp detta Avtal av goda skäl. Detta inbegriper om du bryter mot en väsentlig förpliktelse i detta Avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här Avtalet ska uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta Avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta Avtal. Att ta bort Innehåll och avsluta Tjänsterna innebär att radera eller avskilja information och Innehåll som hör till ditt RememberYou-konto. Innehåll kommer därigenom bli oåtkomligt.

Om du inte loggar in på ditt RememberYou-konto minst en gång per år (se avsnittet "RememberYou-Konto"), eller om RememberYou slutar tillhandahålla delar av Tjänsterna i enlighet med avsnittet "Tack för att du väljer RememberYou!" så kommer dina uppgifter att raderas permanent från den delen av Tjänsterna eller avskiljas från dig och ditt RememberYou-konto, såvida inte lagen kräver att vi behåller det. Om vi avslutar en betald Tjänst, ersätter vi dig proportionellt med den summa som motsvarar tiden som återstår av tjänsten före avbrottet. Om du registrerar dig för en betald del av Tjänsterna och inte lyckas utföra en betalning i tid, kan vi stänga av eller säga upp Tjänsten (se avsnitt "Betalningsvillkor" för mer information).

Du kan när som helst och oavsett orsak säga upp de Tjänster som hör till ditt RememberYou-konto genom att gå till www.rememberyou.se. Information om hur du avslutar en betald Tjänst finns i avsnitt "Betalningsvillkor". Om du säger upp dina Tjänster går det snabbast att ta bort ditt Innehåll på Tjänsterna manuellt från Tjänsternas olika komponenter (ta t.ex. manuellt bort din e-post). Trots att Innehåll som du har raderat eller som hör till ett avslutat konto inte är åtkomligt för dig, bör du dock notera att det kan finnas kvar i våra system under en viss tid medan vi tar bort raderat Innehåll från våra system, och du godkänner härmed uttryckligen sådan nödvändig uppgiftshantering. Se Tjänstens Sekretesspolicy för mer information om RememberYous bevaranderutiner.

Om dina Tjänster avslutas (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Tjänsterna, och din licens att använda vår programvara upphör. Du måste då avinstallera programvaran, annars kanske inaktiverar vi den. Om ditt RememberYou-konto avslutas (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda RememberYou-kontot. Om dina Tjänster avslutas kommer vi att radera information eller Innehåll (se definition ovan) som hör till ditt RememberYou-konto, eller på något annat sätt skilja det från dig och ditt RememberYou-konto, såvida inte lagen kräver att vi behåller det, och vi har ingen skyldighet att återlämna Innehåll till dig.


Sekretess


Din integritet är viktig för oss. På websidan www.rememberyou.se beskrivs hur vi använder och skyddar ditt Innehåll och eventuell information som vi samlar in om dig. De är viktiga, så läs noga igenom dem. Detta Avtal införlivar Sekretesspolicyerna genom referens. Genom att använda Tjänsterna eller godkänna dessa villkor accepterar du att RememberYou följer svensk lag och därigenom kan tvingas att lämna ut det fysiska minnet om befogad myndighet så begär det.

Tjänsters avbrott och säkerhetskopiering


Vi anstränger oss att hålla i gång och köra Tjänsterna, men alla onlinetjänster drabbas då och då av störningar och driftavbrott. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det Innehåll som du lagrar på Tjänsterna. Att ha en regelbunden schemalagd säkerhetskopiering kan hjälpa dig att förhindra förlust av ditt Innehåll. Vi strävar efter att tillhandahålla detaljerad information om Tjänsternas status på webbplatsen för Tjänsternas status www.rememberyou.se.

Programvara


All programvara som vi tillhandahåller dig som en del av Tjänsterna omfattas av villkoren i detta Avtal, såvida den inte åtföljs av ett separat licensavtal. Om det här Avtalet reglerar den webbplats du visar, licensieras du av den tredje man som äger alla skript och all kod som länkar till eller refererar från webbplatsen, och inte av RememberYou.

Du kan tvingas godkänna uppdateringar som omfattas av Tjänsterna såvida inte ytterligare eller andra villkor medföljer uppdateringarna. Om du godkänner, tillämpas de andra villkoren för den uppdaterade programvaran, och om du inte godkänner de andra villkoren som är tillämpbara på uppdateringarna kan du inte använda eller ta emot uppdateringarna. Om du inte tvingas godkänna eventuella ytterligare eller andra villkor för att ta emot en uppdatering omfattas den av detta Avtal. RememberYou har ingen skyldighet att göra några uppdateringar tillgängliga och garanterar inte att vi stöder den systemversion för vilken du har licensierats programvaran.

Betalningsvillkor


Debiteringar. Om en avgift är kopplad till en del av Tjänsterna accepterar du härmed att betala   avgiften. Det angivna priset för Tjänsterna inbegriper alla tillämpbara skatter och kostnader för valutaväxling, såvida inget annat anges.

Ditt faktureringskonto. För att kunna betala för en Tjänst ombeds du ange en betalningsmetod när du registrerar dig för Tjänsten. Åtkomst till informationen och betalningsmetoden på webbplatsen www.rememberyou.se. Du samtycker även till att alltid hålla informationen på ditt faktureringskonto aktuell. Dessutom godkänner du ärmed att RememberYou tillåts använda all uppdaterad information angående din betalningsmetod som tillhandahålls av din bank eller tillämpbart betalningsnätverk. Om du meddelar oss att vi ska sluta använda din betalningsmetod, och inte meddelar oss något annan betalningsmetod efter att vi har meddelat dig att göra så inom rimlig tidsram, kan vi avbryta eller avsluta din betalda Tjänst. Ditt meddelande till oss påverkar inte de fakturor vi har skickat till ditt faktureringskonto innan vi inom rimlig tid har kunnat agera på dina ändringar av kontots information.

Fakturering. Genom att förse RememberYou med en betalningsmetod (i) försäkrar du att du har behörighet att använda den betalningsmetod du har angett och att all betalningsinformation är sann och korrekt, (ii) att RememberYou är bemyndigat att debitera dig för Tjänsterna med betalningsmetoden och (iii) att RememberYou är bemyndigat att debitera dig för varje betald funktion av de Tjänster du väljer att registrera dig för eller beställa medan detta Avtal är giltigt. Debitering av tjänst till din betalningsmetod kan ske på av oss överenskommet sätt: (a) vid tiden för köpet (b) kort efter köpet, eller (c) på återkommande basis för prenumerationstjänster. Med ditt medgivande kan debitering också ske i förskott. Vidare har vi rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om mellanskillnaden för återkommande prenumerationstjänster. Vi kan komma att fakturera dig för flera föregående betalningsperioder och aktuell betalningsperiod vid ett och samma tillfälle.

Automatisk förnyelse. Förutsatt att automatisk förnyelse är tillåten i ditt land, kommer vi att informera dig antingen när du registrerar dig för Tjänsten eller innan Tjänsten automatiskt förnyas. När vi har informerat dig om att Tjänsterna förnyas automatiskt kan vi förnya Tjänsterna automatiskt och debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden. Vi kommer också att påminna dig om att vi kommer att debitera din valda betalningsmetod för förnyelse av Tjänsterna och förse dig med instruktioner om hur du kan avsluta Tjänsten. Vi kommer att debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden, såvida du inte har meddelat oss att du vill säga upp detta Avtal minst en månad innan avtalet upphör eller en förnyelseperiod har gått ut eller av annan anledning i enlighet med hur vi kan ha meddelat dig att du kan säga upp det.

Onlinefaktura och fel. Vi förser dig med en onlinefaktura på webbplatsen www.rememberyou.se där du kan se och skriva ut fakturan. Du bör kontrollera onlinefakturan regelbundet och minst en gång i månaden. Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut och spara en kopia av varje onlinefaktura och att bevara sådan kopia för egen räkning. Eventuella fel i fakturan rättas omedelbart efter anmodan varvid en beräkning av det korrekta beloppet sker. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel uppstod. Om du inte meddelar oss inom denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning av förlust på grund av ringa vårdslöshet; vidare kan du i sådant fall inte kräva att vi rättar till felet eller återbetalar något av eventuell avgift för tjänsten. I alla andra fall då RememberYou har upptäckt ett debiteringsfel informerar vi dig och vidtar åtgärder för att korrigera felet så snart det rimligen är möjligt.

Ångerrättsperiod eller rätt till återkallande. När du begär Tjänster från oss kommer du att vara berättigad till en avbrytnings- eller ångerrättsperiod om femton dagar från det att Tjänsterna inleds. Du kan när som helst avsluta Tjänsterna såsom anges i detta avsnitt. Se nedan om RememberYous återbetalningsprinciper.

Erbjudanden om provperiod. Om du tar del av ett provperiodserbjudande måste du säga upp Tjänsterna i slutet av provperioden för att undvika nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Tjänsterna kan sägas upp såsom anges i detta avsnitt. Om du inte säger upp Tjänsterna och vi har meddelat dig att Tjänsterna kommer att omvandlas till en betald prenumeration i slutet av utvärderingsperioden och vi då vi härmed har informerat dig om tillämpbara avgifter och eventuella andra tillämpbara villkor, bemyndigar du oss att debitera dig enligt din betalningsmetod med det sedan aktuella priset för Tjänsterna.

Prisändringar. Om tjänsterbjudandet är förenat med en specifik tidsbegränsning eller ett angivet pris gäller detta pris tills erbjudandets tidsperiod upphör. Du måste samtycka till eventuella nya erbjudanden och priser om du vill förlänga Tjänsterna. Om dina tjänster baseras på en period (t.ex. månadsvis) utan någon speciell tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Tjänsternas pris med upp till fem (5) procent per år om vi informerar dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du kommer att ges möjlighet att säga upp Tjänsterna innan priset ändras. När vi informerar dig om prisändringen, informerar vi dig också särskilt om att det nya priset kommer att träda i kraft om du inte säger upp Tjänsterna. När perioden avslutas, och förutsatt att du inte har sagt upp Tjänsterna före vår information, kommer vi att debitera dig det nya priset för din användning av Tjänsterna. Om du inte accepterar prisändringen, måste du säga upp och sluta använda Tjänsterna innan prisändringen träder i kraft. Om du säger upp Tjänsten avslutas Tjänsten i slutet av den aktuella tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp Tjänsten.

Återbetalningsvillkor. I regel är avgifter inte återbetalningsbara utom om återbetalningen baseras på att uppsägningen orsakad av grov vårdslöshet eller underlåtenhet från RememberYous sida, inklusive om Tjänsterna inte är effektivt tillhandahållna. Om du är berättigad till en ångerrättsperiod enligt detta avsnitt kommer du att ersättas inom rimlig tid för de belopp som är faktiskt betalade.

Uppsägning av Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp Tjänsterna, oavsett anledning. Du bör hänvisa till beskrivningen av Tjänsterna eftersom (i) du kan vara skyldig att betala alla avgifter som har debiterats ditt faktureringskonto för Tjänsterna före uppsägningsdatumet eller (ii) du kan förlora åtkomst till ditt RememberYou-konto när du säger upp Tjänsterna.

Försenade betalningar. Vid försenade betalningar måste du betala för de skäliga kostnader som vi får i samband med inkassering av belopp, inklusive arvoden för juridiska ombud och andra juridiska kostnader som lagar och andra författningar medger. Vi kan stänga eller säga upp dina Tjänster om du inte har betalat beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – som inkluderar information om att vi eventuellt kommer stänga av och/eller säga upp Tjänsterna. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar nödvändigt belopp inom den tid som anges i påminnelsen. Saknade belopp under två procent av den fakturerade summan betraktas dock alltid som marginella om de underskrider 1000 SEK. Stängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till ditt RememberYou-konto.

Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning samtycker du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att betala på grund av betalningen till dig. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet, och du samtycker till att samarbeta med oss.

Internetåtkomsttjänster och avgifter. Du ansvarar för betalning av de avgifter som debiteras av din Internet- eller Wi¬Fi-leverantör. Dessa avgifter tillkommer utöver den avgift du betalar till oss för Tjänsterna. Även om du får tillgång till Tjänsterna genom trådlösa enheter (t.ex. mobiltelefoner eller surfplattor) kan din leverantör för det trådlösa nätet debitera avgifter för meddelanden, webbsurfning och andra tjänster som krävs för användning av sändningstid och trådlösa datatjänster. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla dig. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som kan uppstå i samband med åtkomst till Tjänsterna via någon trådlös eller annan tjänst för kommunikation.

VI LÄMNAR INGA YTTERLIGARE  GARANTIER FÖRUTOM I DE FALL DÅ VI GENOM GROV VÅRDSLÖSHET HAR DOLT FEL ELLER FEL HAR OMÖJLIGGJORT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLER VI ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. VI LÄMNAR INGA GARANTIER VAD GÄLLER RIKTIGHETEN AVSEENDE TJÄNSTERNAS INFORMATION. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH ATT PLATTFORMEN IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, PUNKTLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT. VI OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH SÄLJARE LÄMNAR INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU HAR ALLA GARANTIER ENLIGT LAG, MEN VI GER INGA ANDRA GARANTIER. VI UTESLUTER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET.

Ansvarsbegränsning


RememberYou ansvarar inte för något Innehåll, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant Innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas RememberYou eller representera RememberYous åsikt[LGRN3] .

RememberYou är bara ansvarigt för grov vårdslöshet från RememberYous sida, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud vid brott mot väsentliga förpliktelser i detta Avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här Avtalet ska uppfyllas på rätt sätt.

RememberYou, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud ska inte vara ansvariga för någon oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust med hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte RememberYou, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov vårdslöshet.

Allt föreskrivet strikt ansvar för RememberYou, inklusive, utan begränsning, ansvar under Produktansvarslagen samt Konsumenttjänstlagen och föreskrivet ansvar för brott mot garanti, ska förbli opåverkat av ansvarsbegränsningen. Detsamma ska gälla ansvar för RememberYou, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller hälsa.

Utöver RememberYous eventuella avtalsenliga eller lagliga ansvar för dödsfall och/eller personskada som tidigare inte täckts i detta avsnitt, kan inga andra avtalsenliga och lagliga anspråk, förutom de som täcks i detta avsnitt om ansvarsbegränsning, hävdas under detta Avtal och/eller användningen av Tjänsterna.

RememberYou: avtalspart, jurisdiktionsort och tillämplig lag


Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Europa ingår du avtal med RememberYou AB. Svensk lag reglerar alla yrkanden avseende Tjänsterna, utan inverkan på tvingande lagbestämmelser som gäller i det land där vi tillhandahåller våra Tjänster, såvida inte svensk lag anger detta.

Webbplatser från tredje man

Via Tjänsterna kan du kanske få åtkomst till webbplatser och tjänster som tillhör tredje man och som inte kontrolleras eller publiceras av RememberYou. RememberYou ansvarar inte för webbplatser från tredje man, tjänster eller material som är tillgängligt genom Tjänsterna. Du ansvarar själv för dina förbindelser med tredje man (inklusive reklamföretag). Din användning av tredje mans webbplatser eller tjänster kan omfattas av tredje mans villkor.

Äganderätten till dina fysiska minnen


Genom att du köper ditt eller dina fysiska minnen så äger du detta eller dessa. RememberYou ansvarar själv eller genom tredje part för fysisk förvaring av dessa minnen samt Tjänsterna i övrigt.

RememberYou programvara


Programvaran kan innehålla programvara från Owncloud. Denna programvara är en del av Licensvillkoren som gäller för din användning av Tjänsterna.

Fortsatt giltighet


Alla avsnitt i detta Avtal, som genom sina villkor eller till sin natur kommer att tillämpas efter Avtalets utgång, är fortsatt giltiga efter uppsägning av detta Avtal.

Överlåtelse och överföring


Vi har rätt att när som helst överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, helt eller delvis och utan att meddela dig, så länge sådan överlåtelse inte är till din nackdel.

Meddelanden


Det här Avtalet är elektroniskt. Vi har rätt att i elektronisk form skicka dig information om Tjänsterna, annan information och information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi har rätt att tillhandahålla dig obligatorisk information per e-post till den adress du angav när du registrerade dig för Tjänsterna eller via en RememberYou-webbsida som vi anger. Vi rekommenderar att du kontrollerar och bibehåller den e-postadress som du uppgav. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Tjänsterna.

Tolkning av avtal


Detta är det fullständiga Avtalet mellan dig och RememberYou för din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och RememberYou avseende din användning av Tjänsterna. Avtalets avsnittsrubriker är endast till som referenser och har ingen juridisk verkan. Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra RememberYou-tjänster än de som regleras av detta Avtal.

Inga utomstående förmånstagare


Detta Avtal gäller enbart mellan dig och oss. Det gäller inte någon annan person, med undantag av tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet.

Support


Kundsupport för Tjänsterna finns tillgänglig på webbplatsen www.RememberYou.se Klagomål som härrör sig till ikraftträdandet av detta Avtal ska sändas till de webbplatser som anges i denna sektion.

MEDDELANDEN

Meddelanden och förfaranden vid krav vid intrång i immateriella rättigheter. RememberYou respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du har anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter, inklusive brott mot upphovsrätten, rekommenderar vi att du skickar sådant till RememberYous utnämnda ombud. Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden. Alla delar av Tjänsterna är upphovsrättsskyddade till förmån för RememberYou och/eller dess leverantörer. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Tjänsterna och deras innehåll.

RememberYou

Garvargatan 4
112 21 Stockholm info@rememberyou.se